Nyugodtan szeretne aludni?


Atlas Geo Könyvelőiroda!

Cégalapítás akár 500 ezer Ft alaptőkével?

Igen!

Partnereink mondták:

  • Tisztelt Lévay Úr!

    Köszönöm, hogy rendbe tették vállalkozásunk "zűrös" könyvelését!
            ... István


  • Az Atlas Geo Könyvelőiroda biztosítja számunkra a "háttér nyugalmát"!
            ...Éva

Figyelem!      Törzstőke emelés!

Könyvelőirodánk szolgáltatásai

ATLAS Geo Kft. Könyvelési, bérszámfejtési feladatainak megoldása során is számíthat precíz és felelősségteljes munkánkra és a modern informatikai háttérre, a döntéseihez szükséges gyors információkra és tanácsokra.

Az alkalmazottak és tagok bérének számfejtésén túl intézzük az alkalmi OEP-pel kapcsolatos ügyeket, az ezekkel kapcsolatos valamennyi adóhivatali bevallást és jelentést is elkészítjük és a megfelelő hivatalhoz eljuttatjuk. Igény szerint tanácsot is adunk!

Szolgáltatásunk alapját az alábbi feladatok képezik:

munkaszerződések, megbízási szerződések, állományba vételi bizonylatok, nyilatkozatok elkészítése, alkalmazottak, tagok, alkalmi munkavállalók bejelentése, kiléptetése, munkabér, megbízási díj, bérleti díj, osztalék számfejtése, béren kívüli juttatások bérszámfejtése, béranalitika készítése, munkaügyi- és bérstatisztikák elkészítése, leadása, fizetendő adók és járulékok lista készítése a bérszámfejtés adataiból, munkabér letiltások kezelése, táppénz, terhességi gyermekágyi segély, GYED ügyintézés, családtámogatási ellátások igényléséhez segítségnyújtás, szabadságok és túlórák nyilvántartása, SZJA-bevallás elkészítése, leadása, kontroll-adat szolgáltatások elkészítése, képviselet ONYF, OEP, NAV előtt, elektronikus adatszolgáltatás a NAV, OEP, ONYF felé, rehabilitációs-, szakképzési hozzájárulás kiszámítása és bevallása, munkáltatói igazolások kiadása.

Miért érdemes Önnek kipróbálni szolgáltatásainkat?

Sok éves tapasztalatunk alapján tisztában vagyunk azzal, hogy Önnek elsődlegesen a bevételek növelésére és a fejlődésre, növekedésre kell koncentrálnia. Mi vállaljuk a vállalkozásával kapcsolatos valamennyi könyvviteli, adminisztrációs feladat ellátását, cége képviseletét az illetékes adóhatóságok felé.

Szolgáltatásaink vállalkozásra szabottak, célunk, hogy kialakítsuk az ön igényeihez tökéletesen illeszkedő, megfizethető szolgáltatást.

Az alábbi teendőket végezzük el Önnek:

Számviteli politika, pénzkezelési-, leltározási szabályzat és egyéb dokumentumok elkészítése
Egyéni vállalkozás indítása
A számviteli törvény előírásainak megfelelően végzett könyvelés
Bejelentési, ill. Változás bejelentési kötelezettségek teljesítése
Analitikus nyilvántartások vezetése (szállító-, vevő analitika, pénztár)
Banki kivonatok, vegyes bizonylatok könyvelése
EVA: kettős könyvelés vagy bevételi nyilvántartás vezetés keretében
KATA: bevételi nyilvántartás vezetés keretében
KIVA: kettős könyvelés keretében
Egyenlegközlők, fizetési felszólítások elkészítése
Egyszerűsített, valamint éves beszámolók elkészítése (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet)
Adóhatóságokkal folytatott ellenőrzések, levelezések lebonyolítása
NAV nullás-, illetőségi-, jövedelemigazolások intézése
Képviselet ellátása a NAV és az önkormányzatok előtt
Statisztikák elkészítése
Vállalkozás pénzügyi helyzetével kapcsolatos tájékoztatás.


Mindig időben, hiba nélkül készítjük el a havi-, negyedéves, és éves bevallásokat, adatszolgáltatásokat!

Tanácsadás

Az adójogszabályok nehezen érthetőek? Nincs tisztában azzal, hogy vállalkozásában milyen költségek számolhatók el? Nem tudja, hogy milyen adókedvezményeket vehet igénybe?

Vegye igénybe adótanácsadói szolgáltatásunkat. Takarítson meg időt és pénzt, Könyvelőirodánk kiszámíthatóvá és tervezhetővé teszi adóügyeit!

Segítünk vállalkozása elindításában! Az elképzelései alapján tanácsot adunk, hogy Önnek melyik az optimális vállalkozási forma.

Vállalkozás indítása

Egyéni vállalkozás: ingyenes, okmányirodai regisztráció, ügyfélkapu regisztrációval. Tagja a magánszemély, aki korlátlan felelősséggel tartozik.

Betéti társaság (Bt): a betéti társaság minimális pénzbetétjére a társasági törvény nem tartalmaz rendelkezést, így akár tagonként 1 Ft-tal pénzbetét teljesítésével is alapítható.

A Bt cégbírósági bejegyzéséhez a társasági szerződés, üzletvezetői elfogadó nyilatkozat, jogi képviselő meghatalmazása és aláírás minta szükséges. Bt alapítás kizárólag a társasági szerződés ügyvédi ellenjegyzése mellett lehetséges.
A cégbejegyzési eljárásban a jogi képviselet, kötelező. A jogi képviselő az elkészült iratokat elektronikus formára átalakítva, minősített elektronikus aláírásával ellátva nyújtja az alapítandó bt. székhelye szerint illetékes cégbírósághoz.
A bt-hez vállalkozói számla nyitása kötelező. A hitelintézetek a számla megnyitásához a cégbíróság elektronikus elektronikus végzését fogadják el, a végzés papírra való kinyomtatása nem szükséges.
A Bt alapítás költségei az ügyvédi munkadíj, az eljárási illeték, és a székhelyül szolgáló ingatlan tulajdoni lapjának ellenőrzése. Az alapítás teljes összköltsége kb. 50.000 - 70.000,- Ft.

Ügyfélkapu regisztráció szükséges. Korlátlan a felelősség.

Alapításához legalább két tag szükséges: legalább egy beltag és legalább egy kültag. A beltag elsősorban a bevitt vagyonával felel, ám amennyiben a társaság vagyona a tartozásokat nem fedezi, a saját vagyonával is helytállni köteles. A beltag jogosult alapesetben az üzletvezetésre is. A kültag csak a bevitt vagyonával felel akkor is, ha a társaság vagyona már nem fedezi a tartozásokat. A kültag alapesetben nem jogosult üzletvezetésre. A Bt. alapításhoz a törvény nem köt kötelező minimális törzstőkét, azonban a felelősség korlátlansága miatt meggondolandó, hogy ezt a formát részesítsük előnyben.

Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.): ügyvédi költséggel jár 50 000-100 000 Ft, körülbelül ezen kívül illetéket és közzétételi díjat is kell fizetni, összesen 300ezer Ft-ba kerülhet.

Ügyfélkapu regisztráció szükséges.

A Kft..

..minimális törzstőkéje 3.000.000,- Ft, melyet befizethet a bankszámlára, vagy - az új lehetőségekkel élve - a társaság pénztárába is. A pénztárba történő fizetésről elegendő a cégalapítás során az ügyvezetőnek nyilatkoznia. A Kft-n belül egy tag vagyoni részesedése (törzsbetétje) legalább 100.000,- Ft kell, hogy legyen, és ennél magasabb összegnél is igaz, hogy 10.000-el osztható összeget kell megjelölni.

A Kft. alapításához legalább egy tag szükséges. A tagok felelőssége egységesen korlátozott, tehát a tag főszabályként csak a bevitt vagyonával felel. Az új törvény megszüntette az egyszemélyes Kft.-hez fűzött többlet követelményeket is, pl. már nem szükséges emiatt könyvvizsgálót alkalmazni.


Felelősség korlátozott, a vagyoni betét erejéig terjed.

Cégalapítás akár 500 ezer Ft alaptőkével:

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket kívánunk minden kedves Ügyfelünknek!


Adótörvény változások 2016

Számlaprogram feltételeiről röviden >>
Számlaprogram feltételek 2016.01.01.
letölthető >>

Társasági szerződés módosításról röviden >>
Társasági szerződés módosítás
letölthető >>

Adótörvény változások 2015

Személyi jövedelemadót érintő változások >>
Áfa törvény változások >>

Hasznos tanácsok

Időben küldje el a könyvelési anyagot!

Könyvelés Budafok, könyvelő iroda Budafokon!  Könyvelés Budafok, könyvelő iroda Budafokon!  Az Atlas Geo Könyvelőiroda vezetője:
LévayTibor
Telefon: +36 20 945 3927       |       E-mail:

web |